Gelişen teknoloji ile birlikte değişen tüketim alışkanlıklarımıza bağlı olarak enerjinin yaşamsal bir kaynak olarak hiç olmadığı kadar önemli hale geldiği günümüzde otomasyon, enerjinin kontrol altına alınması, verimli işletme ve tüketim koşullarının oluşturulması için başlangıç noktası haline gelmiştir. Çünkü verimlilik kontrol ile sağlanır, kontrol izleme ile başlar.

YASKON olarak yapılan enerji otomasyonu sistemlerinde, elektrik sisteminde oluşacak arızaların izlenmesi, kumanda edilmesi ve bu arızaların raporlanması ile birlikte sahada yer alan enerji analizörleri ve koruma rölerinden alınan akım, gerilim, güç, güç faktörü, aktif reaktif enerji gibi değerlerin izlenmesi, grafiksel olarak gösterimi ve raporlanması, trafo merkezleri ve santrallerde bulunan RTU’lar ile toplanan bilgilerin kontrol merkezlerinde bulunan SCADA sistemlerine gönderilmesi ve SCADA sistemlerinden gelen kontrol sinyallerinin ilgili santral ve/veya trafo merkezlerine iletilmesi sağlanmaktadır.

Enerji Hizmetlerimiz

  • Hidro Elektrik Santrali Otomasyon Sistemleri
  • Termik Santral Otomasyon Kontrol Sistemleri
  • Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Otomasyon Kontrol Sistemleri
  • Rüzgar Enerji Santrali Otomasyon Kontrol Sistemleri
  • Jeotermal Enerji Santralleri Otomasyon Kontrol Sistemleri
  • Güneş Enerji Santralleri otomasyon Kontrol Sistemleri
  • Buhar Kazanları ve Akışkan Yataklı Kazan Kontrol Sistemleri
  • Enerji İzleme ve AMR (Otomatik Sayaç Okuma) Sistemleri
Yaskon Otomasyon

Sektöre Özel Çözümler