Robotik Nedir?

Robot, algılayabilmesi, planlayabilmesi ve eylemde bulunabilmesi için kodlanmış bir makinedir.

Robotlar çevreleri ile etkileşime geçebilmek için algılama yeteneğine sahip olmalıdırlar. Robotlar çeşitli sensörler ile çevrelerini algılayabilirler. Sensörleri, robotların algılama yeteneklerini ortaya çıkartan ünitelerdir ve engellere çarpmak istemeyen bir robotun uygun sensörleri bulunmalıdır.

Robotların karmaşık problemleri çözebilmek, sosyal etkileşimlerde bulunabilmek ve sanal olarak öğrenme yeteneğine sahip olmak gibi bir çeşit zeka göstermeleri gerekmektedir. Bu zeka robotlarda yapay zeka olarak adlandırılmaktadır. Robotların yapay zekaları onlara durumlarını değerlendirme ve uygun şekilde eyleme geçebilmesini sağlayan bir planlama yapabilme yeteneği verir.

Robotların çevreleri ile etkileşime geçmeleri için algılama dışında eylemde bulunmaları gerekmektedir. Robotlar açısından eylem geniş bir kavramdır ve değişik şekillerde görülebilir. Robotlar için eylem sadece hareket etmeleri değil, çevrelerini herhangi bir şekilde etkileşime geçmektir. Sadece kendi pozisyonlarını değiştirmeleri ya da çevredeki cisimleri algılama değil aynı zamanda sıcaklık, nem veya basınç gibi çevresel koşulları değiştirebilmesi bile bir robotun eyleme geçmesine örnek olabilir.

Robotik Uygulama Faydaları

  • Analitik düşünme becerileri kazandırır.
  • Olay veya durumlar arasındaki ilişkileri görebilmesini sağlar.
  • Yaratıcı düşünmesine yardımcı olur.
  • Problem çözme yeteneğini artırır.
  • Sistematik düşünmesini sağlar.
  • Makinelerin çalışma mantığını kavramasına yardımcı olur.
Yaskon Otomasyon

Uygulamalar