Atık Su Nedir?

Konutlar başta olmak üzere sanayi, tarım gibi alanlarda zrunlu ihtiyaçlar sonucunda oluşan sular atık su olarak ifade edilir.

Atık Sular Nasıl Arıtılır?

Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinin birine veya birkaçına “atıksu arıtma” denir.

Fiziksel Arıtma:

Atık su içerisindeki kirletici maddelerin fiziksel işlemlerle atık sudan alınması amacı ile kullanılan proseslerdir.

Uygulamaları; ızgaralar, elekler, kum tutucular, yüzdürme sistemleri, çöktürme havuzları, dengeleme havuzlarıdır.

Otomasyon

Yaskon Otomasyon, endüstriyel içme suyu ve atıksu arıtma tesisi otomasyonu alanında projenizin ihtiyaçları doğrultusunda verimli ve ekonomik çözümler sunar. Endüstri 4.0 kapsamında projenize yenilikler getirmekle birlikte nesnelerin interneti (IoT) altyapısına da önem verir. Yüksek doğrulukla kesintisiz üretime devam eden yüksek verimli, bağımsız ve akıllı atıksu otomasyon sistemleri kurar.

Su Hizmetlerimiz

  • Su Sektörüne Verdiğimiz Hizmetler
  • Yaskon Otomasyon, arıtma sistemleri ve pompa
  • istasyonlarındaki tüm prosesin izlenmesi, kontrolü, geçmişe dönük
  • sistem verilerinin raporlaması, enerji verimliliği gibi elektrik ve
  • otomasyon olarak anahtar teslimi sistem çözümleri sunmaktadır.
Yaskon Otomasyon

Sektöre Özel Çözümler