Yapılan analiz ve fizibilite çalışmlarında üretim adetleri, kapasite, hedefler, sorunlu noktalar ve ihtiyaçlar tespit edilir. Bu tespitlere dayalı olarak tasarımlar gerçekleştirilir. Son kullanıcı ile paylaşılır ve tasarımın son hali belirlenir. Kurulum için gerekli malzeme ve ürün tedarik süreci başlatılır. Daha sonra üretimin uygun olduğu dönemde kurulum gerçekleştirilir. Seri üretime başlanır. Kullanıcılara sistemi en verimli şekilde kullanabilmeleri için gerekli olan eğitim ve dokümantasyon sağlanır.

Kurulum sürecinde imalatı bitmiş ürünler montajı yapılacak bölgeye uygun taşıma yöntemleri ile titizlikle taşınır. Saha kurulumunu gerçekleştirecek olan yetkin personelimiz yapılan planlamaya uygun olarak, sırası ile mekanik, elektrik montaj ve kurulum etaplarını gerçekleştirir.

Mümkün olduğunca basit uygulamalar yapmaya gayret edilmelidir. Sistemler ne kadar karmaşık olur ise o kadar hata yapmaya, arıza oluşturmaya açık olacaktır.Malzeme, üretim ve montaj kalitesi de hem devreye alma sırasında hem de uzun süreli işletimde önemli olan diğer kriterlerdir.

Robot proseslerinde ilgili bölgenin tüm ekipmanları dahil tasarlanması gerektiğinden, entegratörün tüm süreçlere hakim olması şarttır. Tecrübeler süreci çok yakından etkileyecektir.

Tasarım, projelendirme, üretim, montaj, otomasyon ve devreye alma çalışmalarına kadar tüm süreçlere hakim olunması gerekmektedir.

Yaskon Otomasyon

Uygulamalar